Drugi dio

"Rodilišta
prijatelji djece"

Ovu su inicijativu pokrenuli još 1991. godine Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF s ciljem humanizacije rodilišta i podrške majkama pri dojenju.

Titulu rodilišta prijatelji djece danas nose sva rodilišta u Hrvatskoj, a inicijativa se nastavlja podrškom u dojenju prijevremeno rođene djece, kao i podrškom majkama kako bi rodilišta postala i prijatelji majki.

“Rodilišta prijatelji djece“ prije svega prilagođena su potrebama majki i djece, a ponajviše potiču trenutačan kontakt “koža na kožu” majke i djeteta, aktivno podupiru sve majke da što češće drže i doje svoju djecu te pružaju zajedničku skrb za majku i dijete prema potrebi.

Rodilišta prijatelji djece u brojkama

dodirni i saznaj

  • 152 zemlje prihvatile su inicijativu
  • Gotovo 20 000 rodilišta nosi naziv "Rodilišta prijatelja djece"
  • više od 90 posto djece je dojeno pri izlasku iz rodilišta zahvaljujući inicijativi
Pampers

dodirni za nastavak